De Onderzoekspraktijk
Nieuws!
Onderzoek als interventie
Wat is onze visie?
Wie zijn wij?
Wat doen wij?
Wie inspireren ons?
Doe-het-zelf: maak je eigen onderzoek!
Contact

Wat is onze visie?

De onderzoeksprincipes die wij gaandeweg ontwikkeld hebben, en te relateren zijn aan de traditie van ‘participerend actieonderzoek’ , vormen de basis van onze aanpak. Deze is steeds anders en sluit aan op de leervragen van de organisaties waar we mee werken, maar is steeds gebaseerd op dezelfde onderzoeksfilosofie. De 10 onderzoeksprincipes zijn:

  1. Onderzoek als middel om te leren
  2. Een waarderende onderzoeksbenadering
  3. Samen met de betrokkenen
  4. Vanuit oprechte nieuwsgierigheid
  5. Vanuit persoonlijke verhalen

  6. Valideren met essenties

  7. De inhoud aan de vorm verbinden
  8. Het onderzoekend vermogen versterken

  9. Goed onderzoek is systematisch

  10. Onderzoek is leuk!

 

Als je meer wilt weten over het werken met principes om je onderzoek in te richten en vorm te geven helpt deze hand-out je verder.

Onderzoek als middel om te leren

We zien onderzoek als middel om te leren. Onderzoek is bedoeld om slimmer van te worden, om te ontdekken hoe je je eigen vragen het beste kunnen aanpakken.

Lees meer >

Waarderende onderzoeksbenadering

We werken vanuit een waarderende onderzoeksbenadering. Dat betekent dat we starten met het onderzoek op die plaatsen waar iets gebeurt in de richting van de gewenste verandering.

Lees meer >

Samen met de betrokkenen

We doen het onderzoek samen met de betrokkenen. De mensen die dagelijks bezig zijn in de praktijk, weten het best wat er speelt.

Lees meer >

Vanuit oprechte nieuwsgierigheid

Krachtig onderzoek start vanuit oprechte nieuwsgierigheid. Echt nieuwsgierig zijn – dat betekent: iets oprecht wíllen weten – helpt je om door te vragen als iets niet duidelijk is en diepere lagen te ontdekken.

Lees meer >

Vanuit persoonlijke verhalen

Vanuit persoonlijke verhalen onderzoeken. Zowel de persoonlijke verhalen en reflecties van bijvoorbeeld de geïnterviewden als de persoonlijke verhalen van de onderzoekers zijn belangrijk.

Lees meer >

Valideren met essenties

Valideren met essenties. Met onderzoek spoor je veel informatie op. In die grote hoeveelheid gegevens is het soms lastig om de belangrijkste inzichten boven tafel te krijgen. Wij zoeken altijd naar de kern: waar gaat het nu écht om?

Lees meer >

Inhoud aan de vorm verbinden

We verbinden de inhoud van het onderzoek aan de vorm. In de onderzoeksprocessen die we begeleiden, zoeken we werkendeweg naar vormen die de inhoud van het onderzoek ondersteunen. We zoeken dus naar een product dat aansluit bij de conclusies van het onderzoek.

Lees meer >

Het onderzoekend vermogen versterken

Transparant zijn over je onderzoekswijze versterkt het onderzoekend vermogen. Het eerste doel van elk onderzoek is een antwoord vinden op een urgente vraag. Een tweede doel dat vooral van belang wordt als je onderzoek als interventie beschouwt, is het versterken van de leercapaciteiten van de mensen met wie we werken:

Lees meer >

vorige
1 2
volgende

Downloads+31 (0)30 2394040 | | credits | login