De Onderzoekspraktijk
Nieuws!
Onderzoek als interventie
Wat is onze visie?
Wie zijn wij?
Wat doen wij?
Wie inspireren ons?
Doe-het-zelf: maak je eigen onderzoek!
Contact

Nieuws!

IMG 1003

Verfrissende ontmoetingen

Door: Mara Spruyt en Suzanne Verdonschot

Samen met het Ruud de Moor Centrum maakten we een boekje over dialoog en interactie in de school. Het laat zien waarom het soms lastig is de dagelijkse interactiepatronen te doorbreken. De manier waarop we met elkaar in gesprek gaan en vergaderingen vormkrijgen, zijn lang niet altijd bevredigend. We praten weliswaar veel met elkaar op het werk, maar het is niet vanzelfsprekend dat die gesprekken ook leiden tot een vernieuwing of verandering, groot of klein. Je kunt deze patronen doorbreken door de interactie naar een hoger plan te tillen. Zodat verfrissende ontmoetingen ontstaan. Verfrissende ontmoetingen waarin je elkaar echt hoort, waarin je samen nieuwe initiatieven ontplooit, die leiden tot bijzondere resultaten.
Lees meer >
IMG 1003

Wanneer stelde jij jezelf voor het laatst een vraag?

14 juli 2011

Door: Suzanne Verdonschot en Mara Spruyt

 

In samenwerking met het Ruud de Moor Centrum en leraren van verschillende scholen maakten we een boekje over de kracht van nieuwsgierigheid. We interviewden twaalf docenten over de manier waarop leraren nieuwsgierigheid inzetten om hun leerlingen te prikkelen, en hoe ze het inzetten onder elkaar. We kwamen er achter dat het voor leraren heel vanzelfsprekend is om de nieuwsgierigheid van hun leerlingen te prikkelen. We verzamelden hier mooie verhalen over (bijvoorbeeld: "Vind jij je ouders lekker?") en die staan in hoofdstuk 2 van het boekje. 

Lees meer >
IMG 1003

Onderzoek naar leermotivatie door Anneke Hijlkema

13 juli 2011

Anneke Hijlkema deed het afgelopen jaar onderzoek naar leermotivatie bij docenten van Railinfra Opleidingen. Een opleidingsinstituut in de railinfrabranche met heel praktische vakopleidingen. De opleiders zijn vaak vakmensen die jaren zelf aan de slag zijn geweest in de praktijk van de railinfrabranche. Anneke: “Het werkt daar nu nog net als met je rijbewijs: je leert hoe een vak werkt, je doet je examen en dan ben je klaar. Vanuit de bedrijven (de klanten van Railinfra) is er een vraag over hoe je medewerkers ná zo’n traject begeleidt om echt vakbekwaam te worden. Er is een omslag van traditionele vakopleidingen in de school naar meer aandacht voor leren op de werkplek (na en naast school)”. Anneke deed onderzoek naar de vraag: hoe je de opleiders kunt stimuleren en ondersteunen om in die beweging mee te gaan en ook op die andere manier te gaan lesgeven. In het kader van dit onderzoek zette Anneke een vragenlijst uit onder de railinfra-opleiders en deed ze interviews. 

Lees meer >
IMG 1003

Onderzoek naar geschikte leerinterventies

29 maart 2011

Door: Bart Bosch

“Wat wil jij graag onderzoeken?” Deze vraag kreeg ik van Tjip en Pieterjan in een kennismakingsgesprek nadat ik had opgesomd wat de eisen van school waren met betrekking tot een afstudeeropdracht. Dat gesprek bleek achteraf de start te zijn van een ‘langdurig’ leertraject. In september ben ik gestart met het onderzoek bij een kleinschalig landelijke gehandicaptenzorginstelling. Er is tijdens dit onderzoek naar effectiviteit van leer- en ontwikkelinterventies gekeken vanuit het perspectief van de organisatie. De is zichtbaar in de hoofdvraag van het onderzoek : Hoe kunnen leer- en ontwikkelinterventies effectiever bijdragen aan de strategische doelstellingen?

Lees meer >
IMG 1003

Onderzoek begint vaak met een klein zetje

15 maart 2011

Werken aan talent in het onderwijs. Daar gaat het onderzoek van Irene Terlouw over. Ze gebruikt ontwerpgericht onderzoek om tijdens het onderzoek een talententoolbox te maken die leraren helpt met concrete werkvormen voor zichzelf en in de klas. Lees het interview met Irene Terlouw. Als metafoor voor onderzoek noem Irene zo’n metalen veer die vanzelf de trap afloopt. 

Lees meer >
IMG 1003

Een visie ontwikkel je met onderzoek!

1 maart 2011

Door Eefje Teeuwisse

 

'Help ons een nieuwe visie op leren & ontwikkelen te maken'. Die vraag kreeg ik afgelopen jaar van een grote gehandicapten-zorginstelling. Ze wilden geen beleidsdocument maken dat ergens in een la zou eindigen. Ze wilden juist een proces op gang brengen waarbij de organisatie na zou gaan denken over hun visie op leren en ontwikkelen en een bijpassende manier van werken zou ontwikkelen. Het afgelopen jaar hebben we met elkaar op een nieuwsgierige, onderzoekende en zelfsturende manier gewerkt aan een nieuwe visie. Een onderzoekende aanpak bleek heel geschikt voor het ontwikkelen van een levende visie. Hieronder staan de stappen uit het proces kort op een rij.

 

Lees meer >
IMG 1003

De praktijk is slimmer dan we denken

10 februari 2011

Door: Suzanne Verdonschot

In Nederland zijn ongeveer 450 lectoren actief. Zij zijn aangesteld om onderwijs, onderzoek en praktijk beter op elkaar te laten aansluiten. Samen met Niek van den Berg (lector bij Zadkine) organiseerde ik een rondetafelbijeenkomst met zes succesvolle lectoren om 'hun geheim' te ontrafelen. We spoorden deze succesvolle lectoren op door om ons heen bij verschillende mensen -thuis in onderzoek én praktijk- te vragen wie zij nu geslaagd vinden in het combineren van het op gang brengen van enerzijds kennisontwikkeling en anderzijds beweging in de praktijk. Aan tafel zaten Kitty Kwakman, Cees Sprenger, Marinka Kuijpers, Ruud Klarus, Femke Geijsel en Niek van den Berg. Het werd een mooi gesprek waarin we goede voorbeelden van hun werk bekeken en analyseerden en waar het succes hem nu precies in zit. Ook nieuwe vragen kwamen naar voren. Een artikel hierover verschijnt in Develop maar in deze blog alvast een voorproefje van onze bevindingen.

Lees meer >
IMG 1003

Evaluatie met hulp van een survey

1 februari 2011

"We willen dit leertraject graag grootschalig evalueren. Met een vragenlijst". Van klanten krijgen we wel vaker het verzoek om mee te denken over manieren om na een omvangrijk leertraject ook de opbrengsten ervan duidelijk in kaart te brengen. Die vraag is zo eenvoudig nog niet. De uitdaging zit hem erin een voor de deelnemers aantrekkelijke vragenlijst te combineren met voor de evaluatie relevante vragen. Als je wilt dat veel mensen de vragenlijst invullen, helpt het als de vragenlijst aantrekkelijk is om in te vullen. Simpel gezegd: voorkom dat er een waslijst aan vragen is opgenomen die gaan over de temperatuur van de ruimte en de gebruikte leermaterialen. Hieronder enkele ideeen en een paar valkuilen. 

Lees meer >

vorige
1 2
volgende


+31 (0)30 2394040 | | credits | login